SZYBKI KONTAKT

Klinika Nowotworów Układu Moczowego
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie
02-781 Warszawa
ul. Roentgena 5

sekretariat
tel. + 48 22 546 2331
fax: + 48 22 5463053
pokój lekarski
tel. + 48 22 546 2227

Kim jestem

Doktor Roman Sosnowski, urolog, od 1997 roku pracuje w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.  Jego szczególne zainteresowania to zainteresowania diagnostyka i leczenie schorzeń nowotworowych układu moczowego m.in. raka gruczołu krokowowego (prostaty), nerki czy pęcherza moczowego.

W1999 roku uzyskał stopień doktora nauka medycznych a w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty urologa polskiego i europejskiego (Fellow of European Board of Urology).  Odbył kilka staży zagranicznych m.in. w Nowym Jorku, USA (Memorial Sloan-KetteringCancer Center), Aarhus, Dania (SkejbyUniversity) czy Kanadzie. Brał aktywny udział w wielu zjazdach i konferencjach polskich jaki i zagranicznych. Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji.

Od wielu lat angażuje się w działania związane z edukacją i świadomością zdrowotną społeczeństwa. Jest m.in. autorem programu profilaktycznego współfinansowanego przez Unię Europejską dotyczącą profilaktyki schorzeń uro-onkologicznych (www.mezczyzna45plus.pl). Ponadto aktywnie wspiera pomocą merytoryczną stowarzyszenia i grupy pacjenckie, studenckie i pielęgniarskie.